Aktualności

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Aktualności
22wrzesień

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Starszy inspektor

Zakładu Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach

w wymiarze czasu pracy – 1 etat

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany

Pan Janusz Jędrusiak

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Informujemy, że w trakcie naboru wpłynęła jedna oferta. W wyniku przeprowadzonego postepowania: oceny dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej komisja stwierdziła, iż kandydat spełnia wszystkie oczekiwania pracodawcy i wykazał się znajomością zagadnień  określonych w ogłoszeniu.

 

 

Dyrektor Zakładu Wodociągi

Gminne w Jerzmanowicach

Dariusz Gęgotek

Jerzmanowice, dnia 22.09.2021 r.

« Powrót do listy

Następna wiadomość:
Czasowa przerwa w dostawie wody w miejscowości JERZMANOWICE dn. 27.09.2021 r.

27 wrzesień Czasowa przerwa w dostawie wody w miejscowości JERZMANOWICE dn. 27.09.2021 r.

Poprzednia wiadomość:
INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

9 wrzesień ZWG OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE - Starszy Inspektor