Realizowane zadania

Realizowane zadania

Zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia:

  1. Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Szklary.
  2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szklary.
  3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jerzmanowice.